28 พฤษภาคม 2562 อธิบดีป่าไม้ลุยภูเก็ต พบรุกป่าเพิ่ม 700 ไร่จ่อยึดคืนให้กับชุมชน

ที่มา: https://www.naewna.com/local/416231

อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า หัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมกับฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ตำรวจ ปทส. แล ะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ขยายผลหลังจากเจ้าหน้าที่ชุดพยัคไพร ร่วมกับชุดปฏิบัติการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.4 กอ.รมน.) สนธิกำลังศูนย์ป้องกันปราบปรามที่4 ภาคใต้ ทหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต ตำรวจกองกำกับการ 5 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตำรวจ เจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดภูเก็ตเ และ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. นำกำลังเข้าตรวจยึดพื้นที่ป่าบริเวณป่าท้ายหมู่บ้านกะตะ ติดต่อกับหาดนุ้ย ประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังชาวบ้านร้องเรียนว่ามีนายทุนผู้มีอิทธิพลบุกรุกพื้นที่ป่ากว่า 140 ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด บางส่วนเป็นพื้นที่ ส.ป.ก.ที่ถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ และบางส่วนเป็นพื้นที่ ส.ป.ก.ที่ไม่ได้ให้ผู้ใดครอบครอง จากการลงพื้นที่ขยายผลเจ้าหน้าที่พบการบุกรุกเพิ่มเติมอีกกว่า 700 ไร่ โดยเข้ามาทำประโยชน์ปลูกกล้วย แต่จากการตรวจสอบข้อมูลร่วมกับเจ้าหน้าที่ส.ป.ก. พบว่าพื้นที่ดังกล่าวได้มีการเพิ่มถอนไปแล้ว เนื่องจากผู้ครอบครองไม่มีคุณสมบัติ เจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจยึดอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีความสวยงาม เนื่องจากมองเห็นทะเลได้ทุกทิศทาง ด้านหนึ่งสามารถมองเห็นแหลมพรหมเทพได้อย่างชัดเจน และสามารถมองเห็นหาดสำคัญของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจากการประชุมหารือร่วมกันของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เห็นสมควรให้นำพื้นที่ที่ตรวจยึดได้ทั้งหมดกว่า 800 ไร่ นำมาจัดตั้งเป็นป่าชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนได้ร่วมกันบริหารจัดการพื้นที่ป่า ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นอกจากนี้ เตรียมขยายผลต่อเนื่อง หลังพบข้อมูลว่ามีการบุกรุกในลักษณะเดียวกันอีกหลายจุด